Zorunlu Taşıma Sigortası Karayolu Taşıma Kanunu'ndan Kaldırıldı

26.04.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren torba kanun olarak nitelendirilen kanun değişikliği ile 4925 Sayı Karayolu Taşıma Kanunu ile getirilen zorunlu taşıma sigortasını düzenleyen 17-18-19-20-21-22-23-24-25 maddeleri ile 26. maddenin (ı) ve (i) fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 3. maddesine Sorumluluk Sigortası başlığı açılarak 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun da düzenlenen zorunlu mali sorumluluk sigortasına atıf yapılmıştır.


Getirilen bu değişiklikle karayolu yolcu taşımacılığında işletenlerin yaptırmak zorunda oldukları Karayolu zorunlu taşımacılık sigortası kaldırılmıştır. Bununla birlikte yolcu taşıma sırasında yolcuların uğrayacağı zararın karşılanmasında öncelikle taşıma sigortacısı tarafından zararın karşılanacağı ile ilgili hükümler kalkmış ve bu zararlardan da zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumlu olacaktır. Kanun koyucu zorunlu mali sorumluluk sigortasında bir yeknesaklığı getirmiş durumdadır.

Bu komisyon raporunda değişiklik şu şekilde izah edilmiştir. "Sorumluluk sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak düzenlendiği için, aynı konuda mükerrer düzenlemenin ortadan kaldırılması amacıyla 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda düzenleme yapılmaktadır"

Hüseyin Tuztaş

on 27 Nisan 2016
Gösterim: 2931

Yorumlar  

#1 Bekir kaya 27-04-2016 21:00
Taşımacılık sigortasının kaldırılması kazazedelerin alabileceği toplam tazminat tutarını zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlamıştır özellikle yolcu taşımacılığında zorunlu tutulan taşımacılık sigortası yerine tazmin edilecek limit artışı olmadan bu sigortanın kaidırılmış olması zamansız olmuştur
#2 htuztas 27-04-2016 21:17
Bekir bey kesinlikle haklısınız.. Taşıma sigortası, zorunlu sigorta ve varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortası ile zarar görenin zararı azami miktarda karşılanacak iken neden taşıma sigortası kaldırıldı anlayamadım.

Umarım taşımacılık işi yapanların mali mesuliyet sigorta limitleri yüksek tutulur..

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır