GÜVENCE HESABI DENETİMSİZ

Öncelikle kararlılık önemli bir duygudur ve insanı canlandırır. Yönetir. Bir şeyi sadece yazmak veya söylemek yetmez. Onun gerçekleşmesini takip etmek ve sağlamak gereklidir. Siyasi Parti liderlerinin hep aynı sözleri aylarca söylediğini hatırlatmakta fayda var.

 

İkinci olarak Güvenceder derneği olarak derneğimizin misyonu budur. Derneğimizin misyonu çerçevesinde hareket ederek hatalar düzelene kadar bunları yazmaya devam edeceğiz.

Üçüncü olarak Kaza sonucu mağdur olmayı ancak bu şekilde kaza geçirenler ve onların yakınları anlar. Diğer vatandaşlarımızın her an başımıza gelebilecek olan bu durum için geride bıraktıklarımızın rahat edebileceği hissini taşıyabilmesi için empati yapması gerekir. Bizim başımıza gelmeyeceği garanti değildir. Her an böyle bir kaza riski ile karşı karşıyayız. Buna hazırlıklı olmak için daha duyarlı olup herkesin elinden gelen desteği vermesi gerekir.

Bu girişten sonra Geçenlerde Güvence Hesabının kendisinden istenen bir bilgi konusunda yazdığı yazıyı paylaşmıştım. Bu paylaşımda kendileri Bilgi edinme kanunu kapsamında olmadıklarını izah ederken;

Ne kamu kurumu,

Ne kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduklarını ifade ederken Yönetmelikten gelen tüzel kişiliklerinin olduklarını ifade etmektedirler.  Bizim bilmediğimiz başka bir tüzel kişilik kavramı mı var acaba Neyse şimdilik konumuz bu değil

Kanunu yok sayıp genelgelere göre karar veren Güvence hesabı bu sefer işine geliyor diye Yönetmeliği yok sayıp kanuna göre karar veresi tuttu. Aşağıda tarih ve sayısı verilen yönetmelikte açıkça fonlar bilgi edinme kapsamındadır demesine rağmen Bilgi edinme kanunu nu referans gösterip “Güvence hesabı bilgi edinme yasası kapsamında değildir” diyebiliyorlar. Bu konu Hakkında ise Hazine Müsteşarlığı açıkça yönetmeliğe aykırı davranan bu şirket hakkında suskunluğunu koruyor. Yada Güvence Hesabı Hazine Müsteşarlığını dikkate almıyor.

 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/4/2004 No : 25445 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 43 S :

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanu. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

on 24 Ekim 2017
Gösterim: 1231

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır