SEVGİ PINARI

Hukuk & Kültür ve Edebiyat Sitesi

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

YARGIDA BİRLİK PLATFORMU'NUN KURULUŞ BİLDİRGESİ
 

Türkiye’de yargı, son 150 yıldır ADALETİN MERCİİ değil, DEVLET İÇİNDEKİ etkin güçlerin itişme zemini olmuştur. Tabiri caizse; yargı üzerinden güç gösterisi ve bilek güreşi yapılmıştır. Bu kısır döngüyü bozmanın zamanı gelmiştir. 


Hakikat odur ki yargı bürokrasisine hakim olan güç tümüyle yargıya hakim olmuştur

Hakim ve savcılar tüm kamu görevlileri içinde en güvencesiz konuma itilmiştir. Mesleki kariyerimizi yazılı metinler ve kadim ilkeler değil,yargının üst kesimiyle ilişkilerimiz belirler hale gelmiştir. Kısacası HSYK’nın “OL’ dediği olmuş, “ÖL” dediği de ölmüştür.

Biliniz ki bu yapıyı, yargının işleyişini LİYAKATI esas alan bir çizgiye çekmeden, yargıyı güç odaklarının etkisinden kurtarmadan, Adaleti MUMLA ararız.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle oluşan yeni yargı bürokrasisi, yargının kronik meselelerini çözmek yerine derinleştirmiştir, şöyle ki; 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinden önce yargıya güven %60’larda iken bu oran şimdilerde %25’ lere düşmüştür.

Kendimizi, yargıyı sorgulamadan, yargı erkini olması gereken konuma taşımadan,ülke olarak ADALET ve DEMOKRASİ’den uzak kalmaya mahkumuz.

Eskiden zaman zaman bu toplumun tankı, topu kendine yönelirken, şimdi de zaman zaman adaleti kendi milletine hatta yargı camiasına zulmeder hale dönüşmüştür. 

Toplumun vicdanını kanatan davaları bir çırpıda saymak maalesef mümkün değildir.
Yıldız Sarayı’nın bahçesine kurulan çadır mahkeme,
Nemrut Mustafa Paşa Divanı, 

İstiklal Mahkemeleri,
1944 Davası

Yassıada Mahkemesi

1971 Muhtırası akabindeki yargılamalar,
Sıkıyönetim Mahkemeleri

DGM’ler

CMK 250. Maddesi ile Yetkili ve Görevli Mahkemeler

TMK 10. Maddesi ile Yetkili ve Görevli Mahkemeler,
Ve bu mahkemelerce verilen kimi kararlar toplumun vicdanını kanatmış ve adalete olan güveni örseleyegelmiştir.
2010 yılı Ekim ayında oluşan HSYK bir umut ışığı olacakken, eskiye rahmet okutmuştur. 

Yeni HSYK döneminde liyakat sadece bir grubun uhdesinde kabul edilmiş, Hatta bu iş o kadar abartılı boyutlara ulaştırılmış ki, örneklendirmek gerekirse; 14/02/2011 tarihinde yürürlüğe giren yasayla Yargıtay’a 160, Danıştay’a 51

yeni yüksek hakim seçiminde yasanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra seçilme yeterliliğine haiz 5503 hakim ve Cumhuriyet savcısının dosyasını, HİÇ ARA VERMEDEN ÇALIŞILDIĞI KABUL EDİLSE DAHİ 1 dakikanın altında bir sürede inceleyerek atama yapılmış, seçilen bu yüksek hakimlerde, yüksek yargıdaki her seçimde blok oy kullanarak, işi traji komik hale dönüştürmüşlerdir.

Mevlana’ya zulüm nedir diye sorduklarında, cevabı çok keskin ve nettir.
“Hak etmeyenlerin, hak etmedikleri yerde oturmalarıdır” der. İşte bu noktada;
Yargıda Birlik Platformu’nun nedenlerini, niçinlerini, moda tabiriyle,vizyon ve misyonu ile ortaya çıkışını izah etmek uygun olur.

Mevlananın zulüm tanımında belirttiği sözün karşılığıdır tüm amacımız.
Yani, “Hak edenlerin, hak ettikleri yerde oturmalarıdır”

Sokrat’ın meşhur savunmasında, ölüm sehpasına giderken öğretisini benimseyen öğrencisine söylediği sözde saklı çıkışımız.

Sokrat öğrencisine;“Yazıklar olsun sizin gibi kurtarılmayı bekleyen insanlara” der. Biz de bu sözden esinlenerek sizlere; “Kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı sizlersiniz” diyoruz.
Dilimize pelesenk ettiğimiz kuvvetler ayrılığı kuramının fikir babası MONTESGUİEU “Erken kalkan albayın hergün ihtilal yapması, bir hukukçunun bilerek ve isteyerek, ömründe bir kez hukukun dışına çıkmasından daha evladır” diyor. Bu söz kapsamında Türk yargısının ahvali ne acıdır. İşte bu acı eminim bizlerin olduğu kadar sizlerin de yüreğini yakıyordur. 

Adaletin tecellisi için eşinden ve dostundan fedakarlık eden onurlu meslektaşlarımızın yargıya %1 oranında güvensizliği dert edip, çare üretmesi gerekirken, yargıya güvenin %25’lere düştüğüne üzülen arkadaşlarımız emaneti ehline teslim etme ya da büyük bir şairimizin dediği gibi,
“Ekmek aş bulmak gecikebilir,
Temele taş bulmak gecikebilir,
Devlete baş bulmak gecikebilir,
Adalet geçikmez, tez verile” Düsturunu yerine getirmeyi, kısacası “Hak edenlerin hak ettikleri yerde olması”nı nasıl tesis edebiliriz düşüncesi ile oluşan bu platform ; yargının bütün renklerini temsil ederek , etnik köken,mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın görevi en liyakatlılarına tevdii etmek, devamında da yüksek yargıya üye seçiminde ve taşra teşkilatındaki ünvanlı atamalarda insanların inancına, özel hayatına ve düşüncelerine saygı duyarak, evinde ZİKİR Mİ? TESBİH Mİ? KAFA MI ÇEKTİĞİYLE İLGİLENMEKSİZİN, işinde ehil olup olmadığını esas alınarak tasarrufta bulunmayı amaç ve ilke edinmiş bir oluşumdur.

Şunu açıkça ifade etmekte yarar görüyoruz; platformumuzun değerli temsilcilerinin asıl amacı HSYK adayı olmak değil, HSYK’nın yapısının; 

-şeffaf,

-demokratik, 

-Bir grup ya da zümrenin etkisinden uzak ,liyakatı esas alan

İlkeler çerçevesinde oluştumaktır.

Platformumuzun diğer bir amacı da ; 2005 yılından sonra gerilemeye başlayan özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve geçmiş dönemin mağduriyetini gidermek amacıyla disiplin affı çıkarılmasını sağlamak olup , bu iki hususta etkin lobi faaliyeti yürüterek mutlaka sonuca ulaşmaktır.

Platformumuzun bazı üyeleri HSYK üyesi adayı olabileceği gibi sizlerden birileri de platformumuzun bünyesinde aday olabilir. Platformumuz geçici değil, kalıcı, bölücü değil bütünleştirici, kararlı , tüm yargı mensuplarını kapsayan ve izdüşümlerini de kimsenin koparamayacağı bir yapılanma , hepimizin kendisini içinde bulacağı, herkesin ve hepimizin hak ve hukukunu koruyacağı bir yapı olacaktır.
Biliniz ki;
“Bin yıllık bir divan sazıdır Anadolu, 

Kırk bohça içinde cevheri saklı

Binbir türküsü var hepimizden

Binbir türküsü var telli duvaklı”

Hülasa; platformumuz Anadolunun ruhu, mayası ve özüdür.

Yargıyı ayağa kaldırmak için;
“Hepimiz yeniden cemre gibi düşelim toprağa

Haram edelim gece gündüz uykuyu

Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus gibi atsız pusatsız

Yeniden fethedelim Anadoluyu”

Platformumuz içindeki farklı renkleri temsil eden değerli üyelerimize dair kısaca bilgi verilecek olursa; 

Ankara Başsavcı Vekilleri Ramazan Kaya ve Harun Kodalak, Ankara 5. İş Mahkemesi Hakimi Gülsüm Mısır, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Hayri Keskin,İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Ömür Topaç, Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık, HSYK Başmüfettişi Mehmet Yılmaz tarafından kurulan platformumuza daha sonra HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kanıcı ile Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Selahattin Menteş, Basri Bağcı ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Taşkın da katılmışlardır.

 
 

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top