Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Zafer, hedeflenen amaca ulaşmadır. Bireyler , devletler ,  gruplar  velhasılı herkes zafer  ister. Ancak zaferi elde etmek kolay değildir. Bir  pırlanta gibi belki de daha  da değerlidir ki  her zaman , her yerde elde etmek mümkün değildir. Zafer rastgele kazanılmaz. Zaferi kazanmak bilimsel bir vakıadır. Zaferi elde etmek için  belli  şartın bir arada bulunması gerekir. Bunlar: Doktrin , metot, kadro ve liderdir.Tek tek inceleyecek olursak;

1-  Doktrin: Bir fikir ve inançlar bütününü ifade eder. Doktrin zaferin temelini teşkil eder. Hedeflenen zafer konusunda donanımlı bir fikri ve inancı temsil eder. 

2-  Metot: Doktrini zafere taşıyacak yolu ifade eder. Çokça kullanılan bir ifade ile yol haritası da denilebilir. Bu yol içinde zaferi sağlamaya uygun tüm argümanları barındırır.

3- Kadro:Doktrini özümsemiş ve inanmış, metodu uygulamaya yatkın  zafere inanmış ve zafer  için kendini geliştirmiş ve adamış insanlar topluluğudur.

4- Lider:Doktrini özümsemiş ,  Metodu benimsemiş kadroyu sevk ve idare edecek kişidir.

İşte zaferin gerçekleşmesi için asgari bu şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlardan birini diğerinden üstün tutmak mümkün değildir. Ancak zaman zaman çok yetenekli bir lider zaferi sağlamakta öne çıkabileceği gibi doğru bir metodu uygulayan birbiri ile kenetlenmiş bir kadroda zaferi sağlamada öne çıkabilir. Zaferin harcı ve tutkalı doktrindir. Doktrin olmadan kadrodan da liderden de metot dan da  bahsetmek mümkün değildir. Lideri çıkartan ve kadroyu oluşturan doktrindir. Doktrin ne kadar güçlü ,  sağlam ve inandırıcı ise onun etrafında ki kadro da o derece güçlü ve inançlıdır.Ancak bütün bunların yanında doğru bir metot uygulanmadığında yetenekli ve inanmış kadro, güçlü ve karizmatik lider zafere ulaşamayacaktır.  Bir noktada kadro ve lider hiçbir şey ifade etmeyecektir. 

Unutulmamalıdır ki zafer ancak buna inanlarındır. 01.09.2012

                                                           Hüseyin Tuztaş

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.