Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Yalakalık  üzerinde piskologların, nörologların kafa yorması gereken bir vakıadır. İnsanlık var olduğundan beri var olan bir gerçekliktir. Yalakalığı, değişik şekillerde tanımlamamız mümkündür. Ancak hiçbir tanım yalakalığı anlatmayacaktır. Sadece birkaç unsurunu,birkaç özelliğini belirtmekten öteye geçemeyecektir. Bu tanımları sıralayacak olursak; Yalakalık, öz saygısını yitirmiş insanların kendi menfaati için gereksiz iltifat ve eylemlerde bulunmasıdır. Bir başka tanımı yalakalık; ezilmiş insanların kendilerinden üstün düşündüğü her şeye yamanmasıdır. Bir başka açıdan yalakalık; Menfaat beklentisi içerisinde menfaat temin edeceğini düşündüğü kişinin gönlünü hoş tutma fedakarlıkta bulunma eylemidir. Kısaca yaranma duygusudur.

 

Yalakalığı anlatırken yalakanın hemen hemen her zaman yanında bulunmayı istediği onun için fedakarlıklar sergilediği, övgü besteleri yaptığı, onun için binbir türlü şirinlikler sergilediği baş adam karakterini de anlatmak gerekir. Baş adam karakteri ile yalaka yada baş yalaka birbirini tamamlayan bitişik ikizler gibidir.

Baş adam, kedisinde üstün özellikler gören kendisinin bulunduğu mevki ve makam için bir nimet bir şans olarak gören, bulunduğu yerde hemen hemen her şeye kendisinin karar vermesi gerektiğini düşünen, farklı düşüncelere imkan tanımayan, farklı düşünce olduğunda da bu düşüncelere tavır alan, kulaklarını dışarıya kapatmış eleştiriyi kendisine düşmanca bir tutum gibi gören bulunduğu yerde yetenekli kişilik sergileyenlerden nefret eden bu kişileri kendi koltuğuna talipli gibi gören her konuda kendi menfaat penceresinden bakan, nabza göre şerbet vermeyi düstur edinen bununda herkes tarafından inanıldığını zanneden kişiliktir.

Baş adam ve baş yalaka iç dünyalarında sadece birbirlerini anlar sadece birbirlerine güvenirler. Bu ilişkiyi mantıkla bağdaştırarak çözmek mümkün değildir. Bazen yalaka baş adam tarafından aşağılanır ,horlanır ancak hiçbir zaman baş yalaka baş adamın baş adam olarak kaldığı sürece saygıda ve yalakalıkta kusur etmez. Ezilmek aşağılanmak dahi yalaka için bir şereftir.

Yalaka için en önemli şey baş adamla isminin anılması, baş adamla sürekli birlikte görülmesi her an için baş adamın yanı başında olmasıdır.Baş adamın kararlarının tebliği baş yalakası tarafından yapılır. Yalaka için bu görev o kadar önemlidir ki yalakalığın en önemli nimetlerinden olarak görür,algılar ve böylece de yansıtır.

Baş adamın yalakayı algılaması da farklı bir durum sergiler. Baş adam yalakasını kedisini anlayan kendisinin ne kadar önemli ve yetenekli insan olduğunu anlayabilen kendisine bu değeri veren tek insan olarak görür.Yalaka ise kendisinin üstün vasıfları olduğu için baş adam tarafından önemsenen kişi olduğu düşüncesindedir. Bu nedenledir ki yalakanın fikirleri baş adam içinde önemlidir.

Bazen bu ilişki öyle girift bir hal alır ki Baş yalaka ve Baş adam ilişkisi çoğu zaman farklı farklı da algılandığı olur. Bazen baş adamın yalakasını kendi amacı doğrultusunda kullandığı algılanırken bazen de baş yalakanın baş adamı yönlendirdiği şeklinde de algılanabilir. Oysa bu iç içe herkesin kendi menfaat alanını koruma birlikteliğinden başka bir şey değildir.

Baş adam olmanın yolu baş yalakalıktan geçer. Yalakalıkta sınır yoktur. Amaca ulaşmak için her türlü yalakalık mübahtır. Ancak yalakalığın tek bir sınır vardır o da baş adamın baş adam olma durumundan azledilmesidir.

ESAS ADAM VE DOST

Baş adam ve baş yalakanın karşıtı Esas adam ve dostluktur. Esas adam ;kabiliyeti ile icraatı ile, dişi ve tırnağı ile bulunduğu mevki ve makama gelmiş bulunduğu mevki ve makamı hizmet makamı gören, mütevazı ,kendini aşmış, ilişkilerinde düzeyli yapıcı yalakalığa ödün vermeyen bu yüzden de yalakalarca pek sevilmeyen, herkesin düşüncesine saygı duyan icraatlarında katılımı ön plana alan insan tipidir. Esas adamın çevresindeki kişiler ise karakteri oturmuş menfaat yerine dostluğu ön plana çıkarmış iyi günde de kötü günde de yanında yer alan onu esas adam olduğu için değil adam gibi adam olduğu için yanında olan kişidir.

Bu farklı kişilik tarzları insan oğlunun var olduğundan beri olan ve gelecekte de var olacak bir vakıadır.Bir memlekette esas adamların çokluğu o memleketi ileriye taşıyacaktır. Ancak bir memlekette baş adam ve yalakaları fazla ise o memleketin ileriye gitmesi mümkün değildir. Olsa olsa sık sık koltuk kavgasının yaşandığı bir memleket durumundadır.

Hüseyin TUZTAŞ

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.